historie akce

AKCE CIHELNA 2010

Zaměření akce:
Letošní Cihelna byla připomínkou dvaasedmdesátého výročí vyhlášení mobilizace československé branné moci z 23. září 1938, jako jednoho z největších vojenských vystoupení v dějinách naší země, a ukončení výstavby opevnění na Králicku. Připomínala také 55. výročí konce II. světové války a 42. výročí okupace Československa armádami Varšavské smlouvy.

Vrcholy akce:
Ročník 2009 byl ve znamení nízkých průletů nadzvukových JAS 39 Gripen za velmi špatného počasí a řady českých premiér (vzácný "kanadský" M4 Sherman, čtyři Half-tracky a jeden kolový obrněný M8 v poli a boji - to v ČR od konce II. světové války nebylo!).
Letošní ročník neměl tolik premiér - ale byly: Součástí přehlídky novodobé techniky, v níž byla prezentována Armáda České republiky, se stalo i dynamické předvedení kolového obrněného vozidla Pandur, na statické ukázce se vedle celé řady již dobře známé techniky prezentoval např. také obrněný automobil Iveco známý veřejnosti ze zahraničních misí AČR. Cihelna 2010 se jako celek vyznačovala celou řadou zajímavých momentů a podívané. Tradičně vysokou úroveň předvedli piloti Armády České republiky se svými Gripeny, vrtulníky Mi - 24/35, W3A - Sokol. Ta podívaná stála určitě za to a pochvalovali si ji všichni přítomní letečtí fandové. Do programu se nápaditými dynamickými ukázkami zapojil také Integrovaný záchranný systém České republiky, Policie ČR a Celní správa. Bohužel, letos chybělo vystoupení Vězeňské služby ČR, které patřilo v minulých ročnících k velmi zdařilým a diváky oceňovaným. Sobotní hlavní program představoval sedmihodinový sled dobře zrežírovaných ukázek a prezentací, s dokonalou návazností, bez jakýchkoliv prostojů a hluchých míst…

Statistika akce:
Vysoký byl letos počet účinkujících členů historických vojenských jednotek a klubů vojenské historie - ve 4 ukázkách jich vystoupilo více než 350. Na akci se registrovaly více než 3 desítky historických jednotek a klubů. V bojových ukázkách se předvedlo více než 30 ks historické vojenské techniky (československé, německé, sovětské a americké). Návštěvníci svými vozidly zaplnili několik parkovišť - na třech oficiálních parkovacích plochách stálo 3.083 osobních vozidel a několik autobusů. O občerstvení a doplňkový prodej na ploše statických ukázek a hlediště se postaralo 58 stánkařů.

Návštěvnost akce:
I díky dobrému počasí se opět zvýšila návštěvnost akce - za oba dny přišlo cca 20 tisíc lidí.

Čestní hosté:
Za resort obrany se zúčastnili náměstek ministra obrany Ing. Michael Hrbata, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generál Miroslav Žižka a velitel sil podpory brigádní generál Jaroslav Kocián. Záštitu nad letošním ročníkem převzali hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a starostka města Králíky Jana Ponocná. Přítomní byli poslanci, starostové obcí a řada vysokých funkcionářů armády i státní správy. Nechyběli ani hosté ze zahraničí, Cihelna je již tradičně součástí česko-polského společného projektu historických rekonstrukcí…

Počasí:
Jestliže počasí akci Cihelna 2009 zrovna nepřálo, letošního - 13. ročníku - si diváci užívali za krásného, slunečného počasí, bez mráčku a bez deště.

Podrobněji o Cihelně 2010:
V rámci Cihelny 2010 proběhl výcvik pěší roty aktivních záloh KVV Pardubice. Vojáci pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice v Králíkách cvičili ve dnech 19. až 21. srpna 2010. Celkem 26 příslušníků aktivních záloh se zdokonalovalo zejména v činnosti při ochraně objektu důležitého pro obranu státu se zaměřením na kontrolní a propouštěcí místo a ve spolupráci s dalšími složkami AČR.
Hlavní historická bojová ukázka věnovaná roku 1938 byla rozdělena do dvou částí. V první - s názvem "Tak to bylo…" - se dobově uniformovaní herci pokusili o co nejvěrnější připomínku bojů různých složek tehdejší branné moci s německými bojůvkami. Druhá část - "Jak to mělo být…" - ukázala fikci, jak by mohly boje, ke kterým v říjnu 1938 nedošlo, probíhat. I v těchto ukázkách bylo několik pozoruhodných okamžiků a zajímavých momentů. Diváky tentokrát překvapili čs. prvorepublikoví četníci, policisté a příslušníci FS - nejen svojí početností ale i zvládnutím významné role v první části ukázek. Velmi emotivní scény se odehrávaly v partii věnované stahování Čechoslováků z hranice a předávání jednotlivých záborových pásem - zde si zaslouží uznání herci všech zúčastněných stran. Velkou atrakcí v obou částech ukázek věnovaných roku 1938 bylo opakované zapojení čs. jízdní hlídky, zajišťované členy KVH HP 19. Velmi dobré bylo rozprostření jednotlivých "obrazů" ukázek po předváděcí ploše - úplně vpravo se tak odehrával boj o postavení SOS přímo u hranice - masové scény se pak přelévaly doleva, až k zákopům hlavního obranného postavení v linii opevnění… Scény a celý děj připomínaly divákům, že tehdejší vojáci vnímali obranu státu jako věc cti… Respekt a kredit armády u veřejnosti byly tehdy bezkonkurenční. Platilo masarykovské, že je lepší zemřít ve stoje, než žít na kolenou a že pojem život neznamená totéž co pouhé přežití. Věřilo se v zachování republiky bojem - ale nadšení pro obranu bylo vystřídáno hořkostí a zklamáním. Mnichovská konference přinutila naše vojáky vzdát se bez boje. Na stěnách některých pevnostních objektů zůstaly dodnes po jejich obráncích místy patrné zbytky nápisů: Nikoho se nelekáme!, Vše pro vlast! či Za vlast i životu dáme! V září 1938 jim to, co v nich slibovali, politici znemožnili splnit. Později bojovali a umírali za svobodu své vlasti v domácím odboji - ve Francii, Velké Británii, v severní Africe i na východní frontě; bojovali a nevzdávali se. Všem dokázali, že nejsou zbabělci.
Podobně atraktivní byla i letos rozsahem skromnější ukázka bojů roku 1945 na Ostravsku. I v ní se odehrávaly velmi zajímavé scény. Nejen střetnutí těžkých zbraní a obrněných vozidel, ale i osobní souboje muže proti muži. Na sovětské straně se velmi vydařilo ztvárnění bojovníků prvosledových jednotek - výzbrojí, výstrojí, bojovou činností…
Ve všech historických ukázkách se vydařily pyrotechnické efekty, pyrotechnici letos předvedli prakticky dokonalé provázání efektů s dějem na ploše.
Návštěvníci akce si kromě dynamických ukázek a velmi rozsáhlých statických ukázek armádní i další techniky mohli prohlédnout také polní základnu AČR používanou v zahraničních misích. Tu armáda vybudovala v předstihu v prostoru předváděcího polygonu Vojenského muzea Králíky (VMK). Samotné VMK představovalo další programovou nabídku - nejen týlové zabezpečení akce. Několik tisíc návštěvníků si přišlo prohlédnout, k jaké obrovské změně od loňského ročníku akce Cihelna došlo. Polorozpadlý kravín, ve kterém VMK provizorně existovalo, se změnil na nejmodernější vojensko-historické muzeum v ČR. V hojné míře navštívili účastníci akce také zpřístupněný pěchotní srub K - S 14, tvrze Bouda a Hůrku a další objekty v Králické pevnostní oblasti.

Řekli o akci Cihelna 2010:
Ing. Michael Hrbata - náměstek ministra obrany: "Jsem rád, že se česká armáda na této akci podílí tak zásadním způsobem, ale zároveň si vážím práce a nasazení dobrovolníků, kterým není lhostejná historie naší vlasti, a neváhají obětovat svůj volný čas, aby ostatním připomněli hrdinství, odvahu a vlastenectví našich předků."

Brožurka při příležitosti akce Cihelna 2010:
Při příležitosti konání akce Cihelna 2010 byla vydána neprodejná informační publikace formátu A5, s 28 stranami. Obdrželi ji účastníci akce (všichni účinkující i ti co akci připravovali), čestní hosté a někteří návštěvníci.