Kontakty

INFORMAČNÍ CENTRUM ČS. OPEVNĚNÍ

Ve Vojenském muzeu Králíky pracuje Informační centrum čs. opevnění s celorepublikovou působností, které poskytuje zdarma informace nejen o zvláštních akcích pořádaných na čs. opevnění (ukázky boje, výstavy a pod.), ale i aktuální údaje o provozní době, kontaktech a přístupových trasách veřejnosti zpřístupněných objektů čs. opevnění.
Přímo v expozici VMK je koutek s propagací jednotlivých subjektů, kde si návštěvník může vzít reklamní materiály.

Vojenské muzeum Králíky, TIC ČS. OPEVNĚNÍ, Prostřední Lipka 1, Králíky 561 69
Telefon - fax: 608 478 732; mobil: 604 407 901
E - mail: muzeum@armyfort.com

INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA KRÁLÍKY

Informační centrum v budově Městského muzea na Velkém náměstí v Králíkách Vám podá aktuální informace nejen o přístupných objektech v okolí a pořádaných akcích, ale i o turistických službách návštěvníkům ve městě a jeho okolí (ubytování, stravování, ...).

Městské muzeum Králíky, IC, Velké náměstí 365, Králíky 561 69
Telefon: 465 631 117
E - mail: info@muzeumkraliky.cz

Podrobnější údaje týkající se přímo AKCE CIHELNA

Sponzoři a komerční aktivity, pořadatelská služba:
Marek Bartoš
mobil: 603 142 526; tel./fax: 542 218 492;
mbartos@armyfort.com
Koordinátor za město Králíky:
Jana Ponocná
tel.: 465 670 702
j.ponocna@kraliky.eu
Prodejci a stánkaři:
 
Milan Kacálek
tel.: 465 670 878
m.kacalek@kraliky.eu
Registrace stánkařů (od 01.06.2017), formulář zde.
Režisér bojové ukázky:
Ing. Ondřej Toman
ondrej.toman@seznam.cz
Správa www stránek:


Organizační štáb akce CIHELNA je pochopitelně širší, ale tyto základní kontakty by měly pokrýt veškeré potřeby tazatelů.