Kontakty

INFORMAČNÍ CENTRUM ČS. OPEVNĚNÍ

Ve Vojenském muzeu Králíky pracuje Informační centrum čs. opevnění s celorepublikovou působností, které poskytuje zdarma informace nejen o zvláštních akcích pořádaných na čs. opevnění (ukázky boje, výstavy a pod.), ale i aktuální údaje o provozní době, kontaktech a přístupových trasách veřejnosti zpřístupněných objektů čs. opevnění.
Přímo v expozici VMK je koutek s propagací jednotlivých subjektů, kde si návštěvník může vzít reklamní materiály.

Vojenské muzeum Králíky, TIC ČS. OPEVNĚNÍ, Prostřední Lipka 1, Králíky 561 69
Telefon - fax: 608 478 732; mobil: 604 407 901
E - mail: muzeum@armyfort.com

INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA KRÁLÍKY

Informační centrum v budově Městského muzea na Velkém náměstí v Králíkách Vám podá aktuální informace nejen o přístupných objektech v okolí a pořádaných akcích, ale i o turistických službách návštěvníkům ve městě a jeho okolí (ubytování, stravování, ...).

Městské muzeum Králíky, IC, Velké náměstí 365, Králíky 561 69
Telefon: 465 631 117
E - mail: info@muzeumkraliky.cz

Podrobnější údaje týkající se přímo AKCE CIHELNA

Koordinátor za město Králíky:
Václav Kubín, starosta města
tel.: 465 670 702
v.kubin@kraliky.eu
Prodejci a stánkaři:

Milan Kacálek
tel.: 465 670 878
m.kacalek@kraliky.eu

=====================
Registrace stánkařů
(od 01.06. více informací zde)
=====================
Koordinátor za AČR:
mjr. Mgr. Petr Kostelka
tel.: 724 605 447
alog-cihelna@seznam.cz
Organizace bojových ukázek:
Stanislav (Bruno) Severa
mobil: 602 770 815
s.severa@volny.cz
Režisér bojové ukázky:
Ing. Ondřej Toman
ondrej.toman@seznam.cz
Správce střelnice "Cihelna":
Michal Kunický
zbranemk@seznam.cz
Akreditace novinářů:
Jitka Prausová
j.prausova@kraliky.eu
Správa www stránek:


Organizační štáb akce CIHELNA je pochopitelně širší, ale tyto základní kontakty by měly pokrýt veškeré potřeby tazatelů.