Cihelna 2014 - Králíky
Každý rok koncem srpna se koná vzpomínková akce s více jak patnáctiletou tradicí, zaměřená na oživenou historii, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek v režii vojenskohistorických klubů převážně s tématem druhé světové války, dále pak presentace AČR, integrovaného záchranného systému, výstavy vojenské historické techniky a mnoho dalšího. Hlavním pořadatelem je město Králíky, v jehož okolí se akce odehrává, a ARMYFORT s.r.o. – provozovatel vojenského muzea. Akci podporují Pardubický kraj a AČR, která je jejím aktivním účastníkem.
Místo konání
Aktuální informace
Akce Cihelna 2014 proběhne 22. až 23. srpna 2014. Hlavní téma historické ukázky bude Mobilizace 1938.

Pátek 22. 8. 2014
Spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky
08.00 - 13.00
Veřejnosti přístupný generální nácvik akce
14.00 - 17.45
Kulturní program na Velkém náměstí
18.00 - 22.00

Sobota 23. 8. 2014 - hlavní ukázkový den
Slavnostní zahájení akce
10.00 - 10.30
Prezentace Armády České republiky
10.30 - 11.40
Hlavní historická ukázka
11.40 - 12.50
Prezentace Policie ČR
12.50 - 13.15
Prezentace IZS
13.15 - 13.55
Prezentace bojové techniky VMK
13.55 - 14.20
Prezentace Celní správy ČR
14.20 - 14.45
Prezentace Vězeňské služby ČR
14.45 - 15.10
Prezentace techniky
15.10 - 15.30
Opakování hlavní historické ukázky
15.30 - 16.30
Slavnostní zakončení
16.30 - 17.00

Hlavní partneři akce

 
 
Plakát 2014
Internetové stránky byly realizovány za finanční podpory Pardubického kraje.