Cihelna 2013 - Králíky
Každý rok koncem srpna se koná vzpomínková akce s více jak patnáctiletou tradicí, zaměřená na oživenou historii, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek v režii vojenskohistorických klubů převážně s tématem druhé světové války, dále pak presentace AČR, integrovaného záchranného systému, výstavy vojenské historické techniky a mnoho dalšího. Hlavním pořadatelem je město Králíky, v jehož okolí se akce odehrává, a ARMYFORT s.r.o. – provozovatel vojenského muzea. Akci podporují Pardubický kraj a AČR, která je jejím aktivním účastníkem.
Místo konání
Aktuální informace
Akce Cihelna 2013 proběhne 16. až 17. srpna 2013. Hlavní téma historické ukázky bude Ostravská operace 1945.

Pátek 16. 8. 2013
Spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky
08.00 - 13.00
Kulturní program na Velkém náměstí
18.00 - 22.00

Sobota 17. 8. 2013 - hlavní ukázkový den
Slavnostní zahájení akce
10.00 - 10.30
Hlavní historická ukázka
11.40 - 12.50
Opakování hlavní historické ukázky
15.45 - 16.45
Slavnostní zakončení
16.45 - 17.00

Hlavní partneři akce

 
 
Plakát 2012
Internetové stránky byly realizovány za finanční podpory Pardubického kraje.