Program
Akcja oferuje bogaty program dla wszystkich, których pasją jest historia wojenna i wszystko co z nią związane.

Akcja rozpoczyna sie w piątek historyczną paradą wojskową po gminach w okolicy miasta Králíky. Po południu następuje publiczna próba generalna głównego programu. Szczytem pierwszego dnia jest bogaty program towarzyszących imprez na rynku w Králíkách.

Główny program pokazu historycznego walki o twierdzę przebiega w sobotę od 10-17 godziny na terenie Muzeum Wojskowego Králíky i obiektu K- S 14 "U cihelny".

Motto akcji przypadającej na rok parzysty to "Chcieli bronić wolności…" Przypomina ogłoszenie mobilizacji powszechnej w Czechosłowacji we wrześniu 1938 i determinację czeskiej ludności bronić do końca swego kraju. Rząd Czechosłowacji był zmuszony na podstawie dyktatu monachijskiego zawartego pomiędzy Niemcami i Włochami oraz Wielką Brytanią i Francją odstąpić tereny przygraniczne (Sudety), co zlikwidowało w ten sposób system obronny Czechosłowacji. Sceny bojowe z jednostkami sudetoniemieckich terrorystów pokazuje inscenizacja "Tak właśnie było…". Następuje fikcja przedstawiająca możliwe wydarzenia w sytuacji, w której Czechosłowacja przeciwstawiłaby się dyktatowi z Monachium w 1938 - inscenizacja walk sytemu obronnego "A mogło być tak…".

Motto akcji przypadającej na rok nieparzysty ma nazwę "Trudna droga do wolności…". Przypomina uciążliwe walki wyzwoleńcze, które miały miejsce na samym końcu drugiej wojny światowej. Paradoksalnie czechosłowacki system obronny wybudowany przeciw nazistom wykorzystywały na terenach Moraw Północnych niemieckie siły zbrojne. Zajęte obiekty fortyfikacyjne były za znacznych ludzkich i materialnych ztrat zdobywane sowieckimi i czechosłowackimi żołnierzami. Pokazy są przedstawiane w formie rekonstrukcji tych wydarzeń.

Tradycyjnie szerokim zainteresowaniem cieszy się inscenizacja batalistyczna, podczas której występują w mundurach stylizowanych żołnierze koalicji antyhitlerowskiej (alianci) w walce z cofającymi się niemieckimi jednostkami tyłowymi - inscenizacja "Na drodze do Rzeszy…".

Inscenizacje batalistyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych dopełnia wystawa zabytkowego jak i nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz pokazy Integrowanego Systemu Ratownictwa, czeskiej Służby Więziennej, Policji Republiki Czeskiej oraz Służby Celnej.

V ramach akcji są otwarte wszystkie ekspozycje w okolicach linii obiektów obronnych. Do twierdzy artyleryjskiej Bouda przy wzgórzu Suchý vrch można dojechać specjalnym autobusem z miasta Králíky.

Akcja Cihelna to wyjątkowe niepowtarzalne widowisko historyczne z udziałem grup rekonstrukcji historycznej, wielka parada, promocja sprzętu i wyposażenia historycznego oraz współczesnych pojazdów. To wszystko w miejscach obiektów fortyfikacyjnych Gór Orlickich.